Tryby warunkowe - teoria

Okres warunkowy to zdanie złożone, które zawiera w sobie pewien warunek. Składa się z dwóch elementów: zdania podrzędnego (if clause) i zdania nadrzędnego (main clause)

 

 

Zestawienie  trybów warunkowych

 

  • 0 tryb warunkowy:

- I go to London if I have money  Pojadę do Londynu jeśli będę miała pieniądze. (Jest to oczywiste, jedno wynika z drugiego).

 

  • I tryb warunkowy:

I will go to London if I have money – Pojadę do Londynu jeśli będę miała pieniądze. (To się stanie na 100%, czynność pewna).


  • II tryb warunkowy:

I would go to London if I had money – Pojechałabym do Londynu gdybym miała pieniądze.(Wiemy, że wydarzenie to nie będzie miało miejsca, przypuszczamy tylko).


  • III tryb warunkowy:

I would have gone to London last year if I had had money – Pojechałabym do Londynu w ubiegłym roku gdybym miała pieniądze. (Wiemy, że dana czynność nie wydarzyła się w przeszłości, mogła, ale się nie wydarzyła).


  • mieszany tryb warunkowy (2+3)

I would go to London today if I had got money yesterday) – Pojechałabym dziś do Londynu, gdybym wczoraj dostała pieniądze. (Wydarzenie w przeszłości ma wpływ na wydarzenie w teraźniejszości)


  • mieszany tryb warunkowy (3+2)
I would have gone to London yesterday if I didn't have an exam today. - Pojechałabym wczoraj do Londynu, gdybym nie miała dziś egzaminu. (Wydarzenie w teraźniejszości ma wpływ na przeszłość, powoduję, że czegoś nie możemy zrobić lub musimy).
Tryby warunkowe - teoria
  • Informacje ogólne