to be to do

Konstrukcja to be to do jest stosowana do wyrażenia, że coś ma lub miało być zrobione. Jest to konstrukcja z grupy bardziej formalnych. 

 

Poprawnie utworzona konstrukcja wygląda następująco:

Twierdzenia

Podmiot (subject) + odpowiednia forma czasownika to be + czasownik w bezokoliczniku z to (infinitive with to) + reszta zdania, np.:

  • I am to wait for my teacher. (Mam czekać na mojego nauczyciela)
  • They were to open the new shopping center last month. (Mieli otworzyć nowe centrum handlowe w zeszłym miesiącu)

Pytania:

  • Pytania tworzone są przez inwersję (inversion), np.:
  • Are you to be at the meeting at nine? (Czy masz być na spotkaniu o dziewiątej?)
  • When were they to open the new shopping centre? (Kiedy oni mieli otworzyć nowe centrum handlowe)
  • Przeczenia
  • W przeczeniach stosuje się czasownik „to be” z not, np.:
  • The students aren’t to take out their notes before the end of the test. (Studenci nie mają (nie mogą) wyciągać notatek przed końcem testu)
to be to do