to be likely

Konstrukcja to be likely (prawdopodobnie) służy do wyrażenia prawdopodobieństwa wykonania jakiejś czynności lub prawdopodobieństwa wydarzenia się jakiejś sytuacji. Mówiący jest przekonany, że to, o czym mówi „raczej” się wydarzy, mówiąc prościej: „bardzo możliwe, że się zdarzy”. Poprawnie zbudowane zdanie z konstrukcją to be likely wygląda następująco:

Podmiot (subject) + odpowiednia forma czasownika to be + likely + bezokolicznik z to (infinitive with to) + reszta zdania, np.:

  • We are likely to accept his invitation. (My prawdopodobnie (raczej) przyjmiemy jego zaproszenie)
  • They are likely to answer your question. (Oni prawdopodobnie odpowiedzą na twoje pytanie)
  • The results are likely to appear tomorrow. (Wyniki prawdopodobnie pojawią się jutro)

Pytania tworzone są przez inwersję (inversion), np.:

  • Are you likely to reject his proposal or accept it? (Czy przyjmiesz jego oświadczyny, czy raczej odrzucisz)
  • Are they likely to come to the party? (Czy oni raczej przyjdą na przyjęcie; Jakie jest prawdopodobieństwo, że oni przyjdą na przyjęcie)

Przeczenia tworzy się poprzez dodanie słówka not do czasownika be, np.:

  • My sister isn’t likely to start a conversation. (Moja siostra raczej nie zaczyna rozmowy)
  • My parents aren’t likely to let me go to that party. (Moi rodzice raczej mnie nie puszczą na tę imprezę)
  • Konstrukcja to be likely może wystąpić również w zdaniach tego typu:

It is likely that + pełne zdanie, np.:

  • It is likely that she will pass her driving test. (To, że ona zda egzamin na prawo jazdy jest raczej prawdopodobne)
  • It is likely that you won’t like my younger sister. (To jest raczej prawdopodobne, że nie polubisz mojej młodszej siostry)

 

to be likely