to be about to do sth

Konstrukcja to be about to do sth (zrobić coś za chwilę) odnosi się do bardzo niedalekiej przyszłości, słowo about wyraża przyszłość, która ma się zaraz wydarzyć. Poprawnie zbudowana zdanie z użyciem tej konstrukcji wygląda następująco:

Podmiot (subject) + czasownik to be w czasie teraźniejszym (am, is, are) + about + czasownik w bezokoliczniku z to (infinitive with to) + reszta zdania

Np.:

  • I am about to leave now. (Za chwilę wyjdę)
  • Come quickly! The film is about to start. (Chodź szybko! Film zaraz się zacznie)

Pytania tworzone są przez inwersję (inversion), np.:

  • Are they about to start playing? (Czy oni zaraz zaczną grać)
  • Is the wedding about to start? (Czy ślub zaraz się zacznie)
  • Konstrukcji tej można używać w czasie przeszłym do wyrażenia tego, co miało za chwilę nastąpić, ale z jakichś powodów nie nastąpiło. W czasie przeszłym konstrukcja ta wygląda następująco:

Podmiot (subject) + was/were + about + czasownik w bezokoliczniku z to (infinitive with to) + reszta zdania

Np.:

  • They were about to leave when she stopped them. (Oni mieli zaraz wyjść, kiedy ona ich zatrzymała)
  • The child was about to start crying when the mother gave her a lollypop. (Dziecko miało się właśnie rozpłakać, kiedy mama wręczyła mu lizaka)

Pytania tworzone są przez inwersję, np.:

  • What were they about to do when it started raining? (Co oni mieli właśnie zrobić, kiedy zaczęło padać)
  • Was she about to leave when the phone rang? (Czy ona miała właśnie wyjść, kiedy zadzwonił telefon)

! Z konstrukcją to be about to do sth nie tworzy się przeczeń, ponieważ służy ona do wyrażania tego, co za chwilę ktoś zrobi, a nie czego ktoś za chwilę nie zrobi, co samo w sobie brzmi dość nielogicznie.

to be about to do sth