Simple Past

TWORZENIE

 

 • Zdania oznajmujące tworzymy poprzez dodanie końcówki -ed* do czasownika głównego (main verb) lub podajemy II formę** czasownika z tabeli czasowników nieregularnych (forma past simple).

 

*Jeśli czasownik zakończony jest na -e dodajemy tylko -d

                        love - loved

Należy najpierw sprawdzić czy czasownik znajduje się w tabeli, jeśli tak to odczytujemy jego II formę, jeśli go tam nie ma dodajemy -ed.

                        playplayed

 

** Przykładem jest czasownik go:

 

                                   go-went-gone – dla tego czasu odpowiednia jest forma went

 

                 PODMIOT + CZASOWNIK + ed/II FORMA + RESZTA ZDANIA

 

 • Pytania tworzymy przy pomocy operatora DID (dla wszystkich osób). Wstawiamy go przed podmiot zdania. Czasownik główny jest w formie podstawowej.

 

                        (WH-question) DID + PODMIOT + CZASOWNIK + RESZTA ZDANIA

 • Przeczenia tworzymy dodając NOT do DID. Czasownik główny pozostaje w formie podstawowej.

 

                        PODMIOT + DID + NOT + CZASOWNIK + RESZTA ZDANIA

 

did + not = didn't

 

 

zdanie twierdzące

 • They bought a new house a week ago.

 

zdania pytające

 • Did they buy a new house a week ago?
 • What did they buy a week ago?
 • * Who bought a house a week ago?

 

zdania przeczące

 • They  did not buy a new house a week ago.
 • They didn't buy a new house a week ago.

 

*W pytaniach szczegółowych z Who o znaczeniu kto nie używamy operatora  did. Stosujemy natomiast czasownik z końcówką -ed lub II formę  bezpośrednio po who.

 

!!UWAGA!!

 

Wyjątkiem jest czasownik „to be”. Odmieniamy go następująco w czasie Simple Past:

 

I was

you were

he was

she was

it was

we were

you were

they were

 

Do tworzenia pytań i przeczeń nie potrzebujemy operatora. Tworzymy je poprzez inwersje i dodanie not do was lub were.

 

zdania twierdzące

 • She was in Japan in 1990.
 • We were in the cinema together.

zdania pytające


 • Was she in Japan in 1990?
 • Were we in the cinema together?

zdania przeczące

 • She was not in Japan in 1990.
 • (She wasn't in Japan in 1990)
 • We were not in the cinema together.
 • (We weren't in the cinema together)

 

 

OKOLICZNIKI CZASU  I  ZASTOSOWANIE

 

Present Simple stosujemy zazwyczaj z następującymi okolicznikami

 • yesterday – wczoraj
 • last.... (last week)  - ostatniego/ubiegłego (w ubiegłym tygodniu)
 • ...ago (5 day ago) - ...temu (5 dni temu)
 • in.... (in 1897 ) w....

 

Okoliczniki czasu występują  na końcu lub początku zdania.

 

 • Last week Ben met his new girlfriend. - W ubiegłym tygodniu Ben spotkał swoją nową dziewczynę
 • Ben met his new girlfriend last week - Ben spotkał swoją nową dziewczynę w ubiegłym tygodniu.

 

 

           

Czasu Present Simple stosujemy do czynności które:

 • rozpoczęły i zakończyły się w przeszłości w określonym czasie

I read that book some years ago. - Czytałam tą książkę kilka lat temu.

 

 • rozpoczęły i zakończyły się w przeszłości nawet jeśli czas nie został ściśle określony

I bought that car in Paris – Kupiłem ten samochód w Paryżu.

 

 • były nawykami i przyzwyczajeniami w przeszłości

When I was a child I often swam in the lake. - Kiedy byłam dzieckiem często pływałam w jeziorze.

 

 • w pytaniach, na które można uzyskać odpowiedzi umieszczonej w konkretnym czasie w przeszłości.

- When did you move here?  - Kiedy się tu wprowadziłaś?

- 5 weeks ago                        - 5 tygodni temu

Simple Past