Przysłówki too i enough

TOO – zbyt, za

  • I don’t like this restaurant. It’s too expensive here. — Nie lubię restauracji. Jest za/zbyt drogo tutaj.

Możemy również powiedzieć too much – za dużo (rzeczowniki niepoliczalne), too many - za dużo (rzeczowniki policzalne):

  • Watch out not to add too much sugar. — Uważaj, aby nie dodać za dużo cukru.
  • I believe too many people div orce nowadays. — Uważam, że dzisiaj zbyt wielu ludzi się rozwodzi

ENOUGH – wystarczająco.

Ten przysłówek przed rzeczownikiem, ale po przymiotniku:

  • There’s no enough milk. — Nie ma wystarczająco mleka.
  • You’re not rich enough to belong to the yacht club. — Nie jestem wystarczająco bogata, aby należeć do yacht klubu.
Przysłówki too i enough
  • Too i enough