Present Simple

TWORZENIE

 

 • Zdania oznajmujące tworzymy poprzez dodanie końcówki *-s lub *-es do czasownika głównego, ale tylko w przypadku trzeciej osoby liczby pojedynczej

 

*Jeśli czasownik zakończony jest na -s, -ss, -sh,-ch,-o dodajemy do niego -es. W reszcie przypadków -s

 

go – goes

wash – washes

play – plays

 

PODMIOT + CZASOWNIK (+ s/es) + RESZTA ZDANIA

 

I play....

you play...

he plays....

she plays....

it plays....

we play....

you play....

they play....


 • Pytania tworzymy przy pomocy operatora DO ( I, you, we, they) lub DOES (he, she, it), który wstawiamy przed podmiot. Czasownik główny jest w formie podstawowej.

 

(WH-question) DO/DOES + PODMIOT + CZASOWNIK + RESZTA ZDANIA

 

do I play...

do you play....

does he play....

does she play....

does it play....

do we play....

do you play....

do they play....

 

Przeczenia tworzymy dodając NOT do DO lub DOES. Czasownik główny pozostaje w formie podstawowej.

 

PODMIOT + DO/DOES + NOT + CZASOWNIK + RESZTA ZDANIA

 

do + not = don't

does + not = doesn't

 

I don't play...

you don't play...

she doesn't play ...

he doesn't play...

it doesn't play...

we don't play...

you don't play...

they don't play...

 

 

zdanie twierdzące

 • Bob goes to school every day
 • They go to the cinema every week.

zdania pytające

 • Does Bob go to school every day?
 • Where does Bob go every day?
 • * Who goes to school every day?
 • Do they go to school every day?
 • How often do they go to the cinema?
 • * Who goes to the cinema every day?

 

zdania przeczące

 • Bod does not go to school every day.
 • ( Bob doesn't go to school every day).
 • They do not go to the cinema every week.
 • ( They don't go to the cinema every week)

*W pytaniach szczegółowych z Who o znaczeniu kto czasownik występuje zawsze w 3 osobie liczby pojedynczej – czyli z końcówką -s lub -es.

 

!!UWAGA!!

 

 • Kiedy czasownik jest zakończony na -y poprzedzony spółgłoską wtedy -y zamieniamy na –i  i dodajemy -es.

carrycarries

copycopies

 • Kiedy czasownik jest zakończony na -y poprzedzony samogłoską wtedy -y pozostaje i dodajemy -s

obeyobeys

say - says

 

OKOLICZNIKI CZASU  I  ZASTOSOWANIE

 

Present Simple stosujemy zazwyczaj z następującymi okolicznikami:

always - zawsze*

usually - zazwyczaj*

often - często*

seldom - rzadko*

rarely - rzadko*

sometimes - czasami

every... (every day) – każdego (każdego dnia)

 

*Te okoliczniki czasu występują w zdaniu po podmiocie.

She always tells funny stories. - Ona zawsze opowiada zabawne historie.

 

 • Jeśli w zdaniu jest użyty czasownik “to be” okolicznik czasu stosujemy po nim.

She is always late – Zawsze się spóźnia.

 

Sometimes i every wystepują na końcu zdania.

She visits me every day.  - Ona odwiedza mnie każdego dnia.

 

Czasu Present Simple stosujemy do czynności które:

 • powtarzają się w teraźniejszości

I eat cheese for breakfast every day. – Każdego dnia jem ser na śniadanie

 

 • są przyzwyczajeniem, nawykiem

My father always eats in front of TV -  Mój ojciec zawsze je przed telewizorem.

 

 • do narracji (film, książka, opowiadanie)

The book tells the story of a little girl – Książka opowiada historię małej dziewczynki.


 • rozkłady jazdy, plany lekcji

The bus leaves at 5 every day. – Autobus odjeżdża o 5 każdego dnia.

 

 • będą nadal powtarzały się w przyszłości (rozkłady, plany)
This month we have six lessons every day – W tym miesiącu mamy
Present Simple