Present Perfect Continuous

TWORZENIE

 

 • Zdania oznajmujące tworzymy przy pomocy czasowników posiłkowych (auxiliary verb) have w odpowiedniej formie (have, has)  been i czasownika głównego z końcówką -ing

 

 

PODMIOT + HAVE/HAS + BEEN + CZASOWNIK-ing + RESZTA  ZDANIA

 • Pytania tworzymy poprzez inwersję    czasownik posiłkowy have/has przenosimy przed podmiot

 

(WH-question) HAVE/HAS + PODMIOT + BEEN + CZASOWNIK-ing + RESZTA ZDANIA

 

 • Przeczenia tworzymy dodając NOT do czasownika posiłkowego have/has. Reszta zdania nie ulega zmianie

 

PODMIOT + HAVE/HA + NOT + BEEN + CZASOWNIK-ing + RESZTA ZDANIA

 

have + not = haven't

has + not = hasn't

 

zdania twierdzące
 • Kate has been writing the letter.
 • They have been driving to Krakow for 10 hours.

zdania pytające

 • Has Kate been writing the letter?
 • What has Kate been writing?
 • *Who has been writing the letter?
 • Have they been driving to Krakow for 10 hours?
 • How long have they been driving to Krakow?
 • *Who has been driving to Krakow?

zdania przeczące

 • Kate has not been writing the letter.
 • (Kate hasn't been writing the letter.)
 • They have not been driving to Krakow for 10 hours
 • (They haven't been driving to Krakow for 10 hours.

*W pytaniach szczegółowych z Who o znaczeniu kto czasownik posiłkowy 'have' jest zawsze w formie jak do liczby pojedynczej, czyli has.

 

 

!!UWAGA!!

 

Lista czasowników nie występujących w czasie continuous obowiązuje także w Present Perfect Continuous. ( można ją znaleźć przy czasie Present Continuous)

 

!! UWAGA!!

Zwróć uwagę na zmiany w pisowni po dodaniu -ing – patrz Present Continuous.

 

 

 

OKOLICZNIKI CZASU  I  ZASTOSOWANIE

 

Present Perfect Continuous stosujemy zazwyczaj z okolicznikami czasu takimi jak w Present Perfect, lecz występują tutaj bardzo rzadko I nie muszą być stosowane.

 

 

Czasu Present Perfect  Continuous stosujemy do czynności które:

 • rozpoczęły się w przeszłości i trwają do teraz

I have been cleaning the house up till now.  - Sprzątałam dom do teraz..

 

 • z wyrażeniami typu this week/month/year (wskazują one że ten tydzień/ miesiąc/rok nadal trwa)

This week he has been painting the roof. - W tym tygodniu malował dach.

 

 • nie mają ściśle określonego czasu trwania

Robert has always been driving so fast – Robert zawsze prowadzi tak szybko.

 

!!UWAGA!!

Czas ten nie istnieje w stronie biernej.

 

!!UWAGA!!

Różnice w zastosowanie Present Perfect i  Present Perfect  Continuous

 

 

 

 

Present Perfect Continuous