Present Continuous- tworzenie i zastosowanie

TWORZENIE


 • Zdania oznajmujące tworzymy przy pomocy  czasownika  posiłkowego (auxiliary verb) „to be”(am, is, are) odpowiedniego do podmiotu i czasownika głównego (main verb) z końcówką -ING.

 

PODMIOT + ‘TO BE’ + CZASOWNIK + ING + RESZTA  ZDANIA

 

 • Pytania tworzymy poprzez inwersję  - formę 'to be' przenosimy przed podmiot zarówno w pytaniu ogólnym jak i szczegółowym. Czasownik główny pozostaje bez zmian.

 

(WH-question) ‘TO BE’ + PODMIOT + CZASOWNIK + ING + RESZTA ZDANIA

 

 • Przeczenia tworzymy dodając NOT do odpowiedniej formy czasownika 'to be”. Czasownik główny pozostaje bez zmian.

 

PODMIOT+ ‘TO BE’ + NOT + CZASOWNIK + ING + RESZTA ZDANIA

 

am + not = —

is + not = isn't

are + not = aren't

 

 

zdanie twierdzące

 • Kate is reading a detective story
 • My parents are sitting in the garden.

zdania pytające

 

 • Is Kate reading a detective story?
 • What is Kate reading?
 • * Who is reading a detective story?
 • Are they sitting in the garden?
 • Where are they sitting?
 • * Who is sitting in the garden?

zdania przeczące

 

 • Kate is not reading a detective story
 • ( Kate isn't reading a detective story)
 • My parents are not sitting in the garden
 • (My parents aren't sitting in the garden.

*W pytaniach szczegółowych z Who o znaczeniu kto forma 'to be' jest zawsze w formie jak do liczby pojedynczej, czyli is.

 

 

!!UWAGA!!

 

W niektórych przypadkach po dodaniu końcówki -ing zachodzi zmiana w pisowni czasownika:

 

 • kiedy czasownik kończy się na -e, samogłoska  ta odpada

hate – hating

agrue – arguing

(wyjątki: age, dye, singe)

 • kiedy czasownik kończy się na spółgłoskę poprzedzona samogłoską, spółgłoska podwaja się

hit – hitting

begin – begining

 

!!!UWAGA!!!

 

W języku angielskim występuje grupa czasowników, która nie ma formy continuous i zawsze jest w czasie „simple”

 

agree – zgadzać się

appreciate - doceniać

assume - zakładać

admire - podziwiać

adore - uwielbiać

believe - wierzyć

care - dbać, troszczyć się

consist of - składać się z

contain - zawierać

cost - kosztować

depend - zależeć

desire - pożądać

detest – nie znosić

dislike – nie lubić

like  - lubić

expect - oczekiwać

forget - zapomnieć

forgive - wybaczyć

hate - nienawidzić

have - posiadać

hear - słyszeć

hope - mieć nadzieję

know - wiedzieć

loath – nie cierpieć

love - kochać

mean - mieć na myśli

mind - mieć coś przeciwko

notice - zauważyć

owe – być winnym

own  - posiadać

possess - posiadać

realize - zdawać sobie sprawę

recognize - rozpoznać

recollect - przypomnieć

refuse - odmawiać

remember - pamiętać

respect - szanować

see - widzieć

seem - wydawać się

smell - pachnieć

suppose - przypuszczać

think - sądzić, uważać że

understand - rozumieć

want – chcieć

value - cenic

 

i grupa czasowników gdzie po dodaniu -ing zmieniamy znaczenie czasownika:

 

feel

I am feeling for the earing under the tableSzukam kolczyka pod stołem

I feel quite well todayCzuję się dziś całkiem dobrze

 

smell

I am smelling those red flowers Wącham te czerwone kwiatki.

It smells niceTo ładnie pachnie.

 

taste

I am tasting this delicious cakeKosztuję to dobre ciasto.

It tastes sweet To smakuje słodko.

 

see

I am seeing my friend tonightSpotykam się dziś z przyjaciółmi.

I see this house in the distanceWidzę ten dom z odległości

 

think

I am thinking about buying a new car Myślę o kupnie nowego samochodu.

I think you are wrong. - Sądzę, że się mylisz.

 

have

I am having a bath now - Teraz się kąpię.

 

Czasownik have może być użyty w czasie continuous jeśli nie ma znaczenia mieć/posiadać:

I have a new car. - Mam nowy samochód

 

OKOLICZNIKI CZASU  I  ZASTOSOWANIE

 

Present Continuous stosujemy zazwyczaj z następującymi okolicznikami

now (teraz)

at the moment (w tym momencie)

at present (obecnie)

tonight (dziś wieczór)

tomorrow (jutro)

 

Wymienione okoliczniki czasu mogą znaleźć się na początku lub końcu zdania.

Tomorrow she is going to London.

She is going to London tomorrow.

 

Czasu Present Continuous stosujemy do czynności które:

 • odbywają się w momencie mówienia

I am reading this sentence now. - Teraz czytam to zdanie.

 

 • odbywają się obecnie, w teraźniejszości

I am reading an interesting book at present. - Obecnie czytam interesującą książkę.

 

 • odbywają się w najbliższej zaplanowanej przyszłości

My sister is visiting me tomorrow. - Jutro odwiedzi mnie siostra.

 

 • irytują i denerwują nas (wraz z okolicznikiem 'always')

He is always loosing his keys! ( i to mnie bardzo denerwuje) – On zawsze gubi klucze.

 

 • właśnie się zaczęły i będą trwały w najbliższej przyszłości

He is always working – On ciągle/zawsze pracuje (i będzie jeszcze przez jakiś czas) .

 

 

 

 

 

 

Present Continuous