Odpowiedzi - zdania z dwoma dopełnieniami w stronie biernej

  1. a
  2. a
  3. b
  4. a
  5. b
  6. b
  7. a
  8. b
  9. b
  10. a