needn't vs don't need

Czasownik need (musieć, potrzebować) funkcjonuje w języku angielskim zarówno jako czasownik modalny (modal verb), jak i leksykalny (lexical verb) i stąd w konstrukcjach wyrażających brak konieczności wykonania jakiejś czynności może się on rządzić zasadami obowiązującymi zarówno czasowniki modalne jak i leksykalne. Dlatego można powiedzieć needn’t (nie musieć) lub don’t need to (nie musieć), które mogą być stosowane wymiennie (częściej spotykanym jest don’t need to), ale należy pamiętać o tym, że stosuje się po nich czasownik w dwóch różnych formach, i tak:

 

Zdanie z czasownikiem needn’t (czasownikiem modalnym) wygląda następująco:

Podmiot + needn’t + bezokolicznik bez to (infinitive without to) + reszta zdania

Np.:

  • I needn’t prepare anything special for my hen party because my maid of honor took care of it. (Nie muszę przygotowywać nic specjalnego na mój wieczór panieński, ponieważ moja druhna wszystkim się zajęła)
  • They needn’t attend extra classes because they don’t have problems with Maths. (Oni nie muszą uczęszczać na zajęcia dodatkowe, ponieważ nie mają kłopotów z matematyką)
  • Istnieje możliwość utworzenia pytań z tą konstrukcją, a ponieważ czasownik need  
Zdanie z konstrukcją don’t need to (czasownikiem leksykalnym) wygląda następująco:

Podmiot (subject) + don’t/doesn’t need + bezokolicznik z to (infinitive with to) + reszta zdania

Np.:

  • We don’t need to hurry. We still have more than an hour. (Nie musimy się spieszyć. Mamy jeszcze ponad godzinę)
  • My daughter doesn’t need to wear makeup. She’s pretty anyway. (Moja córka nie musi nosić makijażu. Ona jest i bez tego śliczna)
  • You don’t need to be here so early. (Nie musisz być/Nie ma potrzeby żebyś był tu tak wcześnie)
needn't vs don't need