need to do vs need doing

Czasownik need (potrzebować) wyraża jak samo tłumaczenie wskazuję jakąś potrzebę i w zależności od tego, czy po czasowniku need użyjemy czasownika w bezokoliczniku z to (infinitive with to) czy rzeczownika odczasownikowego (gerund), czyli po prostu czasownika z końcówką –ing, to czasownik need będzie oznaczał innego rodzaju potrzebę, i tak:

 

Podmiot + need + bezokolicznik z to (infinitive with to) + reszta zdania

Oznacza, że ktoś sam potrzebuje (musi) coś zrobić, np.:

  • I need to study harder before my exams. (Potrzebuję (muszę) się więcej uczyć do egzaminów)
  • My sister needs to try these shoes before buying them. (Moja siostra musi przymierzyć te buty zanim je kupi)

 

Podmiot + need + czasownik z końcówką –ing (gerund) + reszta zdania

 

Oznacza, że coś musi zostać zrobione (jest potrzeba, aby coś zostało zrobione), i to zazwyczaj nie mówiący wykona tę czynność, np.:

  • My hair needs cutting. (Muszę obciąć włosy; ale to nie ja je obetnę tylko zrobi to fryzjer)
  • The house needs redecorating. (Dom potrzebuje remontu)
  • The car needs washing. (Samochód potrzebuje mycia (musi zostać umyty)
need to do vs need doing