musn't vs don't have to

Słowa mustn’t (nie wolno) i don’t have to (nie musieć) jak samo tłumaczenie wskazuje mają zupełnie inne znaczenie i są stosowane do wyrażania zupełnie innego sensu.

 

Mustn’t służy do wyrażania zakazu wykonywania danej czynności, natomiast don’t have to służy do wyrażenia braku konieczności wykonania jakieś czynności. Po obu tych strukturach występuje czasownik w bezokoliczniku bez to (infinitive without to), przy czym must ma taką samą formę we wszystkich osobach, natomiast have to przyjmuje formę przeczenia zgodną z podmiotem, czyli don’t lub doesn’t.


  • Children under 12 mustn’t enter the elevator without adult attendance. (Dzieci do lat 12 nie mogą wchodzić do windy bez opieki dorosłych)
  • You mustn’t stay up so long, because you are tired the next day. (Nie wolno ci chodzić spać tak późno, ponieważ następnego dnia jesteś zmęczony)
  • She doesn’t have to come to the party before nine. (Ona nie musi przychodzić na przyjęcie przed dziewiątą)
  • Students don’t have to pay for the classes at our school. (Uczniowie nie muszą płacić za zajęcia w naszej szkole)

You mustn’t enter the park after 11 p.m. (Nie wolno wchodzić do parku po godzinnie 23)

! Do utworzenia zakazów bądź nakazów ogólnych typu: Należy, trzeba, nie wolno wykorzystuje się zaimek you (ty/wy), a zdanie takie można przetłumaczyć bezosobowo, np.:

  • You mustn’t eat during lessons. (Nie wolno jeść w czasie lekcji)
musn't vs don't have to