Mixed conditional - mieszany tryb warunkowy

  • Zastosowanie

Mieszanych trybów warunkowych używamy w dwóch przypadkach:

Sytuacja z przeszłości ma wyraźny wpływ na sytuację teraźniejszą lub przyszłą. (3+2)

Sytuacja teraźniejsza mogłaby mieć wpływ na jakąś sytuację w przeszłości. (2+3)

  • Wzór zdania

Trzeci Okres Warunkowy + Drugi Okres Warunkowy

 

If + Podmiot + Past Perfect, Podmiot + would + czasownik

 

If I had won the award yesterday, I would buy a mansion today. - Gdybym wczoraj wygrała nagrodę, dziś mogłabym kupić posiadłość.

 

 

Drugi Okres Warunkowy + Trzeci Okres Warunkowy

 

If + Podmiot + Past Simple, Podmiot + would have + trzecia forma

 

 

If she worked  hard, she would have  achieved success.  - Gdyby ciężko pracował, osiągnęłaby sukces.

 

  • Pytania tworzymy zawsze w zdaniu nadrzędnym, przez  inwersję

 

If I had won the award yesterday, would I buy a mansion today? - Gdybym wczoraj wyrgała nagrodę,  czy dziś mogłabym kupić posiadłość?

 

If she worked  hard, would she have achieved success? - Gdyby ciężko pracował, czy osiągnęłaby sukces?

 

  • Przeczenia możemy tworzyć zarówno w zdaniu nadrzędnym jak i podrzędnym w zależności od kontekstu, tak jak tworzymy przeczenia w danym czasie i z czasownikiem modalnym.


If I had not  won the award yesterday, I would not  buy a mansion today. - Gdybym wczoraj nie wyrgała nagrody, dziś nie mogłabym kupić posiadłość.

 

If she didn't work  hard, she would not have  achieved success.  - Gdyby nie pracował ciężko, nie osiągnęłaby sukces.

 

  • Przykłady

 

Mixed conditional - mieszany tryb warunkowy