it's high time

Konstrukcji it’s high time (najwyższy czas) stosuje się do wyrażenia pewnego rodzaju niezadowolenia z tego, że ktoś (lub my sami) jeszcze czegoś nie zrobiliśmy, a jest już na to najwyższy czas. Poprawnie zbudowane zdanie z konstrukcją it’s high time wygląda następująco:

 

It’s high time + podmiot (subject) + czasownik w czasie Past Simple

 

Oto kilka przykładów:

  • It’s high time you understood your difficult situation. (Najwyższy czas, żebyś zrozumiał swoją trudną sytuację)
  • It’s high time the children went to bed. (Najwyższy czas, żeby dzieci poszły spać)
  • It’s high time you stopped complaining and did something with your life. (Najwyższy czas, żebyś przestał narzekać i zrobił coś ze swoim życiem)
  • It’s high time you started doing your homework. (Najwyższy czas żebyś zaczął odrabiać pracę domową)
  • It’s high time your daughter chose her studies. (Najwyższy czas, żeby twoja córka wybrała kierunek studiów)

! Po konstrukcji it’s high time, może wystąpić bezokolicznik z to (infinitive with to), jeśli bez ponaglania i pewnego rodzaju irytacji mówimy o faktycznym stanie rzeczy. Wtedy też często opuszcza się przymiotnik high np.:

 

  • It’s time to go home. (Czas jechać do domu)
  • It’s time to leave. (Czas wychodzić)
it's high time