in order to/so that

W języku angielskim istnieje wiele wyrażeń służących do mówienia o tym, w jakim celu wykonuje się daną czynność. Wśród tych wyrażeń znajdują się:

 • przyimek (preposition) to (aby, żeby).
 • wyrażenie in order to (w celu, po to żeby)
 • wyrażenie so that (po to, po to żeby)

Poprawnie zbudowane zdanie z to lub in order to wygląda następująco:

Podmiot (subject) + orzeczenie (predicate) + to/in order to + bezokolicznik bez to (infinitive without to) + reszta zdania, np.:

 • I want to become a famous singer to have a lot of fans. (Chcę zostać słynną piosenkarką, żeby mieć dużo fanów)
 • There will be a parents’ meeting next week to discuss the problem of drugs. (W przyszłym tygodniu odbędzie się zebranie rodziców w celu przedyskutowania problemu narkotyków)

Poprawnie zbudowane zdanie z so that wygląda następująco:

Podmiot (subject) + orzeczenie (predicate) + so that + pełne zdanie, np:

 • I’ll take the bus so that you don’t need to give me a lift. (Pojadę autobusem, żebyś nie musiał mnie podwozić)
 • They arrived here early so that you could tell them what to do. (Oni przyszli wcześniej, żebyś powiedziała im, co mają robić)

Do mówienia o tym w jakim celu ktoś coś robi lub o tym, po co ktoś coś ma, coś potrzebuje czy czegoś chce, można zastosować zarówno to jaki i in order to, np.:

 • I went to a pub to have some fun. (Poszedłem do pubu, żeby się trochę zabawić)
 • She opened the door in order to let the man in. (Ona otworzyła drzwi po to, żeby wpuścić mężczyznę)
 • I want a new dress to look nice. (Chcę nową sukienkę, żeby dobrze wyglądać)
 • They need some water in order to water the plants. (Oni potrzebują wody, żeby podlać kwiatki)

Natomiast w poniższych przypadkach używamy struktury so that:

jeśli coś jest robione po to, żeby coś innego się nie zdarzyło (zazwyczaj używa się wtedy won’t lub wouldn’t), np.:

 • I left home very early so that I wouldn’t miss my train. (Wyszedłem z domu bardzo wcześnie, żeby nie spóźnić się na pociąg)
 • I bought an extra cheese so that we wouldn’t run out of it while making pizza. (Kupiłem dodatkowy ser, żeby nam go nie zabrakło jak będziemy robić pizzę)
 • w zdaniach z czasownikiem can (móc), typu: ...so that ...can/could np.:
 • I bought that TV so that you could watch your favourite programme in your own room. (Kupiłem tan telewizor po to, żebyś mógł oglądać swój ulubiony program w swoim pokoju)
 • She came here so that we could finish our task. (Ona tu przyszła, żebyśmy mogły dokończyć nasze zadanie.
 • jeśli ktoś robi coś po to, aby inna osoba mogła zrobić coś innego, np.:
 • I borrowed this book from the library so that my sister would read it. (Wypożyczyłem tę książkę z biblioteki po to, żeby moja siostra ją przeczytała)
 • He gave me this little card with an angel so that I felt better. (Dał mi tę małą kartkę z aniołkiem, żebym poczuła się lepiej)
in order to/so that