If only

Konstrukcja if only (gdyby tylko), służy do wyrażania żalu z powodu jakieś sytuacji, tj., że zaistniała właśnie ta sytuacja a nie inna. Poprawnie zbudowana konstrukcja wygląda następująco

 

If only + podmiot (subject) + czasownik w odpowiedniej formie

 

I tak:

Aby wyrazić żal dotyczący teraźniejszości, po konstrukcji if only stosujemy czas przeszły Past Simple lub Past Continuous, np.:

  • If only they were a bit quieter. (Gdyby tylko oni byli trochę ciszej)
  • If only I had a sports car. (Gdybym tylko miał sportowy samochód)
  • If only my Mum let me go to the disco. (Gdyby tylko moja mama pozowliła mi iść na dyskotekę)
  • Aby wyrazić żal dotyczący sytuacji z przeszłości, po konstrukcji if only stosujemy czas Past Perfect, np.:
  • If only I hadn’t told her all these unpleasant words. (Gdybym tylko jej nie powiedział tych wszystkich przykrych słów)
  • If only they had come a bit earlier. (Gdyby tylko przyszli trochę wcześniej)
If only