I wish

Wyrażenia „I wish” używa się do mówienia o pragnieniach bądź życzeniach, które mogą dotyczyć zarówno teraźniejszości jak i przeszłości.

Jeśli po wyrażeniu I wish zastosujemy czas przeszły (Past Simple, Past Continuous) to wtedy wyrażenie to odnosi się do sytuacji obecnej, np.:

  • I wish I spoke French. (Chciałabym umieć mówić po francusku, ale teraz nie potrafię lub Szkoda, że nie potrafię mówić po francusku)
  • I wish my parents were rich. (Chciałabym, żeby moi rodzice byli bogaci, ale teraz  nie są lub Szkoda, że moi rodzice nie są bogaci)

Jeśli po wyrażeniu I wish zastosujemy czas Past Perfect, to wtedy wyrażenie to będzie odnosiło się do przeszłości, np.:

  • I wish I had gone to the dentists. (Żałuję, że nie poszedłem do dentysty)
  • I wish my brother hadn’t broken up with Kate. (Szkoda, że mój brat zerwał z Kate)
  • I wish it hadn’t rained yesterday. (Szkoda, że wczoraj padał deszcz)

Po wyrażeniu I wish można zastosować czasownik would aby wyrazić, że czyjś zwyczaj nas denerwuje, oba podmioty (subjects) w takim zdaniu muszą być różne, np.:

  • I wish you wouldn’t do so much mess. (Chciałbym, żebyś nie robił tyle bałaganu)
  • I wish she wouldn’t talk on the phone so long. (Chciałabym, żeby ona nie wisiała na telefonie tak długo)

Pytania z tą konstrukcją tworzy się tak samo jak pytania w czasie Present Simple, np.:

  • Do you ever wish you were rich? (Czy pragniesz kiedykolwiek żeby być bogaty)
  • Does she wish she had bought the white dress instead of the red one? (Czy ona żałuje, że kupiła czerwoną sukienkę zamiast białej)

 

KONSTRUKCJA I WISH NIE PRZYJMUJE FORMY I DON’T WISH!!! PRZECZENIE ZNAJDUJE SIĘ W DALSZEJ CZĘŚCI ZDANIA!!!

I wish