I'd sooner

Konstrukcja  I’d sooner (I would sonner) jest stosowana do wyrażenia preferencji mówiącego, można ją przetłumaczyć jako wolałbym/wolałabym. Zachowuje się ona dokładnie tak samo jak konstrukcja I’d rather, czyli: 

 

Jeśli mówiący wyraża swoje preferencje dotyczące czyjegoś zachowania, to wtedy w odniesieniu do czasu teraźniejszego stosuje się czas Past Simple, a w odniesieniu do czasu przeszłego czas Past Perfect, np.:

  • I’d sooner you didn’t play computer all day long. (Wolałabym, żebyś nie grał na komputerze przez cały dzień)
  • I’d sooner my husband hadn’t gone parachuting last summer. (Wolałam, żeby mój mąż nie pojechał skakać na spadochronie w zeszłe lato, ale pojechał)
  • I’d sooner they weren’t so irresponsible. (Wolałabym, żeby oni nie byli tak nieodpowiedzialni)
  • I’d sooner he didn’t come here so often. (Wolałabym, żeby on nie przychodził to tak często)

 

 

Kiedy I’d sooner używane jest do porównania dwóch rzeczy, stanów czy czynności, to wtedy konstrukcja ta wygląda następująco:

  • I’d sooner + bezokolicznik bez to (infinitive without to) + than + bezokolicznik bez to (infinitive without to)
  • I’d sooner walk than go by bus. (Wolałbym iść piechotą niż jechać autobusem)
  • I’d sooner be an actress than a teacher. (Wolałabym być aktorką niż nauczycielką)

 

 

Jeśli podmiot w obu częściach zdania jest taki sam to stosuje się wtedy bezokolicznik bez to (infinitive without to), nawet wtedy, gdy konstrukcja I’d sooner występuje bez than np.:

  • I’d sooner play football. (Wolałabym pograć w piłkę)
  • My grandma would sooner stay at home. (Moja babcia wolałaby zostać w domu)

 

Pytania do tej konstrukcji tworzone są przez inwersję, np.:

  • Would you sooner he didn’t behave that way? (Czy wolałabyś, żeby on nie zachowywał się w ten sposób)
I'd sooner