have sth done

Konstrukcja “have something done” jest konstrukcją używaną do wyrażania tego, że coś zostało zlecone komuś innemu do zrobienia, przy czym osoba, która wykonała to zlecenie nie jest istotna, ważne jest to, że sami nie wykonaliśmy danej czynności np:

 

  • I had my fridge repaired. – Naprawili mi lodówkę.
  • He often has his car serviced. -  On często oddaje samochód do serwisu.

 

Poprawnie utworzona konstrukcja wygląda następująco:

 

Podmiot + have w odpowiedniej formie + dopełnienie (object) +  imiesłów czasu przeszłego (past participle) czyli III forma czasownika, np.:

 

 

 

have sth done