had better

Konstrukcja ...’d better (... had better) tłumaczona jest jako “lepiej by było, żeby” i zawsze występuje z bezokolicznikiem bez to (infinitive without to). Odnosi się ona tylko do teraźniejszości bądź przyszłości, nigdy zaś do przeszłości. Wygląda ona następująco:

 

Podmiot (subject) + had better (‘d better) + czasownik w bezokoliczniku bez to (Infinitive without to), np.:

 

  • She’d better go home and rest. She looks exhausted. (Lepiej, żeby ona poszła do domu I odpoczęła. Wgląda na wyczerpaną)
  • You’d better study harder. (Lepiej by było, żebyś więcej się uczył)
  • We’d better prepare carefully to our test. It may be difficult. (Lepiej żebyśmy się przygotowali ostrożnie do testu. On może być trudny)

 

Forma przecząca wygląda następująco:

 

Podmiot + had better not (’d better not) + czasownik w bezokoliczniku bez to (Infinitive without to), np.:

 

  • You’d better not go home. (Lepiej by było, żebyś nie szedł do domu)
  • I’d better not go out now. I don’t want to get wet. (Lepiej nie będę teraz wychodzić. Nie chcę zmoknąć)

 

had better