get used to - zastosowanie

Konstrukcja get used to (przyzwyczajać się) służy do wyrażania tego, że mówiący przyzwyczaja się do sytuacji, która była dla niego nowa. Poprawnie sformułowane zdania z get used to wygląda następująco:

 

Podmiot (subject) + odpowiednia forma czasownika get + used to + rzeczownik lub rzeczownik odczasownikowy (noun or gerund) + reszta zdania

 

Np.:

  • When I came to England I wasn’t used to its climate, but now after some time I got used to it and I’m not suffering from constant headaches any more. (Kiedy przyjechałam do Anglii nie była przyzwyczajona do jej klimatu, a teraz po pewnym czasie przyzwyczaiłam się i już nie dokuczają mi ciągłe bóle głowy)
  • I think that living abroad is difficult but I’m sure I’ll get used to living in the USA. (Myślę, że mieszkanie za granicą jest trudne, ale jestem pewien, że przyzwyczaję się do mieszkania w Stanach)


Przeczenia tworzy się następująco:

 

Podmiot (subject) + czasownik posiłkowy (auxiliary verb) + not +  get used to + rzeczownik lub rzeczownik odczasownikowy (noun or gerund) + reszta zdania

 

Np.:

  • I have lived in England for 10 years but I still haven’t got used to driving on the left side - (Mieszkam w Anglii do 10 lat, ale nadal nie przyzwyczaiłam się do jeżdżenia lewą stroną)
  • I love my aunt from the USA but I will never get used to her arrogance. (Kocham moją ciotkę ze Stanów, ale nigdy nie przyzwyczaję się do jej arogancji)


Pytania tworzone są zgodnie z zasadami tworzenia pytań w czasie, w którym pragniemy zadać pytanie z used to, np.:

  • Have you already got used to strange customs we have here in Japan? (Czy już przyzwyczaiłeś się do dziwnych zwyczajów, jakie mamy tu w Japonii)
  • When did you get used to working long hours? Never !!! I hate it!!! (Kiedy przyzwyczaiłeś się do nadgodzin? Nigdy!!! Nienawidzę ich!!!)

 

get used to