Future simple in the past

TWORZENIE

 

Zdania oznajmujące tworzymy przy pomocy  czasownika posiłkowego (auxiliary verb) would i czasownika głównego (main verb) w formie bezokolicznika.

 

PODMIOT + WOULD + BEZOKOLICZNIK + RESZTA  ZDANIA

Pytania tworzymy poprzez inwersję  - czasownik posiłkowy would przenosimy przed podmiot.

 

(WH-question) WOULD + PODMIOT + BEZOKOLICZNIK + RESZTA ZDANIA

Przeczenia tworzymy dodając NOT do czasownika posiłkowego would..

 

PODMIOT + WOULD + NOT + BEZOKOLICZNIK + RESZTA ZDANIA

 

would + not = wouldn't

 

zdania twierdzące

  • We had to go to bed early because we would have a visit tomorrow morning

zdania pytające

  • Would we have a visit tomorrow morning?
  • Who would have a visit tomorrow morning?

zdania przeczące

  • We didn't have to go to bed early because we would not have a visit tomorrow morning.
  • (We didn't have to go to bed early because we wouldn't have a visit tomorrow morning.)

 

OKOLICZNIKI CZASU  I  ZASTOSOWANIE

 

  • Future Simple in the past stosujemy gdy chcemy wyrazić przyszłość z punktu widzenia  chwili, która już miała miejsce

           

We had to go to bed early because we would have a visit in the  morning. - Musieliśmy pójść wcześnie spać, ponieważ następnego dnia rano mieliśmy odwiedziny.

 

  • Przy transformacji mowy niezależnej na mowę zależną , FUTURE SIMPLE zamieniamy na FUTURE SIMPLE IN THE PAST.
  • II tryb warunkowy.
Future simple in the past