Future Simple

 

TWORZENIE

 

 • Zdania oznajmujące tworzymy przy pomocy czasownika posiłkowego (auxiliary verb) will (dla wszystkich osób) i czasownika głównego (main verb) w formie podstawowej.

 

PODMIOT + WILL + CZASOWNIK + RESZTA  ZDANIA

 

 • Pytania tworzymy poprzez inwersję  - czasownik posiłkowy will przenosimy przed podmiot.

 

(WH-question) WILL + PODMIOT + CZASOWNIK + RESZTA ZDANIA

 

 • Przeczenia tworzymy dodając NOT do czasownika posiłkowego will.

 

PODMIOT + WILL  +NOT + CZASOWNIK + RESZTA ZDANIA

 

wil + not = won't

 

zdania twierdzące

 • We will celebrate her birthday next week.

zdania pytające

 • Will we celebrate her birthday next week?
 • Whose birthday will we celebrate next week?
 • Who will celebrate her birthday next week?

zdania przeczące

 • We will not celebrate her birthday next week.
 • (We won't celebrate her birthday next week).

 

 

 

 

 

OKOLICZNIKI CZASU  I  ZASTOSOWANIE

 

Future Simple  stosujemy zazwyczaj z następującymi okolicznikami.

 

 • tomorrow – jutro
 • next.... (next week)  - następnego/w przyszły ( w przyszłym tygodniu)
 • data w przyszłości

 

Czas ten może być stosowany beż użycia okoliczników czasu.

 

 

Czasu Future Simple stosujemy do czynności które:

 

 • odbędą się w przyszłości

Next year I will open my own shop. - W przyszłym roku otworzę swój sklep.

 

 • są przypuszczeniem, spekulacją mówiącego (dotyczącym przyszłości) Zdania te zaczynają się zazwyczaj od czasownika wprowadzającego:

assume – przypuszcza, zakładać

be afraid – obawiać się

feel sure – być pewnym

believe – wierzyć

daresay – ośmielić się, pozwolić sobie

doubt – wątpić

expect – oczekiwać

hope – mieć nadzieję

know – wiedzieć

suppose – przypuszczać

think – myśleć

wonder – zastanawiać się

 

I hope we will meet soon. - Mam nadzieję, że się wkrótce spotkamy.

 

lub wyrazu:

perhaps – być może

possibly – możliwe

probably – prawdopodobnie

surely z pewnością, niewątpliwie

 

Probably the police will arrest him. - Najprawdopodobniej policja go aresztuje.

 

 • są zwyczajowe

Spring will come again. - Znowu przyjdzie wiosna.

Future Simple