Future perfect

TWORZENIE

 

  • Zdania oznajmujące tworzymy przy pomocy  czasowników posiłkowych (auxiliary verbs) will have (dla wszystkich osób) i czasownika głównego (main verb) z końcówką -ed*/III forma**

 

*Jeśli czasownik zakończony jest na -e dodajemy tylko -d

                        love – loved

 

** Należy najpierw sprawdzić czy czasownik znajduję się w tabeli, jeśli tak to odczytujemy jego III formę, jeśli go tam nie ma dodajemy -ed.

                        gowent - gone

                        playplayed

 

 

PODMIOT + WILL + HAVE+CZASOWNIK-ed/III FORMA + RESZTA  ZDANIA

 

  • Pytania tworzymy poprzez inwersję  - czasownik posiłkowy will przenosimy przed podmiot. Czasownik główny pozostaje bez zmian.

 

(WH-question)WILL + PODMIOT + HAVE + CZASOWNIK-ed/III FORMA + RESZTA ZDANIA

  • Przeczenia tworzymy dodając NOT do czasownika posiłkowego will. Czasownik główny pozostaje bez zmian.

 

PODMIOT + WILL + NOT + HAVE + CZASOWNIK-ed/III FORMA+RESZTA ZDANIA

 

  • will + not = won't

 

  • zdania twierdzące

 She will have finished that book till tomorrow.


  • zdania pytające

Will she have finished that book till tomorrow?

What will she have finished till tomorrow?

Who will have this book finished till tomorrow?

 

  • zdania przeczące

She will not have finished that book till tomorrow.

She won't have finished this book till tomorrow.

 

OKOLICZNIKI CZASU  I  ZASTOSOWANIE

 

Future Perfect  stosujemy zazwyczaj z następującymi okolicznikami.

 

by... (by 5pm) – do.. (do piątej)

in.. (in 3 years time) – za... (za trzy lata)

 

Czasu Future Perfect stosujemy do czynności które zostaną zakończone w określonej przyszłości    


 

By next Monday I will have painted the house. - Do piątku pomaluję dom.

Future perfect