Future continuous

  1. TWORZENIE

 

  • Zdania oznajmujące tworzymy przy pomocy czasowników posiłkowych (auxiliary verb) will be (dla wszystkich osób) i czasownika głównego (main verb)  z końcówką -ing

 

PODMIOT + WILL + BE + CZASOWNIK-ing + RESZTA  ZDANIA


  • Pytania tworzymy poprzez inwersję  - czasownik posiłkowy will przenosimy przed podmiot. Czasownik główny pozostaje bez zmian.

 

(WH-question)WILL + PODMIOT + BE + CZASOWNIK-ing + RESZTA ZDANIA

 

  • Przeczenia tworzymy dodając NOT do czasownika posiłkowego will. Czasownik główny pozostaje bez zmian.

 

PODMIOT + WILL + NOT + BE + CZASOWNIK-ing + RESZTA ZDANIA

 

  • will + not = won't

!!UWAGA!!

 

Lista czasowników nie występujących w czasie continuous obowiązuje także w Future Continuous. (można ją znaleźć przy czasie Present Continuous)

 

!! UWAGA!!

Zwróć uwagę na zmiany w pisowni po dodaniu -ing – patrz Present Continuous.

 

 

 

    2.  OKOLICZNIKI CZASU  I  ZASTOSOWANIE

 

Future Continuous  stosujemy zazwyczaj z następującymi okolicznikami.

 

this time tomorrow/next week/..... - o tym czasie jutro/w przyszłym tygodniu

from....to... - od...-do..

all... (all nigth) – cały... (całą noc)

 

Czas ten może być stosowany beż użycia okoliczników czasu.

 

 

Czasu Future Continuous stosujemy do czynności które:

  • będą ciągłe w przyszłości

I will be traveling by train. - Będę podróżować pociągiem.

 

  • będą odbywały się przez pewien okres czasu

Next Monday she will be baking the cake from 9 till 11. - W przyszły poniedziałek będzie piekła ciasto od 9 do 11.

 

  • będą trwały kiedy nastąpi inna czynność

Robert will be doing his homework when I get back home. - Robert będzie robił zadanie kiedy wrócę do domu.

Future continuous