didn't need to, didn't have to, needn't have done

Wyrażenia  didn’t need to (nie musieć), didn’t have to (nie musieć) i needn’t have done (nie potrzebnie się coś zrobiło) wszystkie odnoszą się do przeszłości.

 

Wyrażenia didn’t need to i didn’t have to mogą być stosowane wymiennie (nie ma między nimi żadnej różnicy w znaczeniu) i odnoszą się do braku w przeszłości konieczności wykonania jakiejś czynności. Poprawnie zbudowane zdanie wygląda następująco:

 

Podmiot (subject) + didn’t need/have to + bezokolicznik be to (infinitive without to) + reszta zdania, np.:

 

  • I didn’t have to bring any food for the party. (Nie musiałem przynosić żadnego jedzenia na przyjęcie; i tego nie zrobiłem, bo nie było takiej potrzeby)
  • She didn’t need to do any course before starting her own business. (Przed założeniem swojej firmy nie musiała robić żadnego kursu; i skoro nie było takiej konieczności, to go nie zrobiła)

 

Wyrażenie need’t have done służy do mówienia o wykonaniu jakieś czynności, pomimo braku konieczności jej wykonania. Poprawnie zbudowane zdanie wygląda następująco:

 

Podmiot (subject) + needn’t have + czasownik z końcówką –ed lub III forma czasownika (past participle) + reszta zdania, np.:

 

  • You needn’t have brought all these things. (Niepotrzebnie przyniosłaś te wszystkie rzeczy; nie było takiej potrzeby, a ona i tak to przyniosła)
  • My Mum needn’t have bought me that dress. I won’t wear it anyway. (Mama niepotrzebnie kupiła tę sukienkę. I tak jej nie założę)
didn't need to, didn't have to, needn't have done