Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie

  • Czasowniki przechodnie wyrażają czynność i potrzebują dopełnienia bliższego. Pokazują czynność wykonaną na kimś lub na czymś. Zdania z takimi czasownikami mogą być przekształcane ze strony czynnej na bierną i z biernej na czynną. Przykładem jest czasownik read, write.

 

Str. czynna

PODMIOT + ORZECZENIE +DOPEŁNIENIE + RESZTA ZDANIA

                     I read a book. (Ja) czytam książkę.

 

 

Str. bierna

DOPEŁNIENIE + BE ( w odpowiedniej formie) + IMIESŁÓW BIERNY (III forma czasownika) +  (BY z podm ze str czynnej)

                 A book is read (by me). Książka jest czytana (przeze mnie).

 

 

 

 

  • Czasowniki nieprzechodnie również wyrażają czynność, ale nie występuje po nich dopełnienie, co oznacza, że nie zdania z takimi czasownikami nie mogą być przekształcone na stronę bierną. Przykładem jest czasownik sleep.

 

 

PODMIOT + ORZECZENIE + RESZTA ZDANIA

          John sleeps on the sofa.  John śpi na sofie.

Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie
  • Czasowniki przechodnie (transitive) i nieprzechodnie (intransitive)