can't stand doing sth

Konstrukcja can’t stand doing (nie mogę znieść) służy do wyrażania niezadowolenia a czasem nawet irytacji z powodu wykonywania przez nas lub kogoś innego  jakiejś czynność. Poprawnie zbudowana konstrukcja wygląda następująco:


W czasie teraźniejszym:

Podmiot (subject) + can’t stand + czasownik z końcówką ­–ing (verb with –ing) 

 

Oto kilka przykładów:

  • I can’t stand washing the dishes (Nie znoszę mycia naczyń)
  • They can’t stand looking at their girlfriends dancing. (Oni nie znoszą patrzeć jak ich dziewczyny tańczą)
  • My parents can’t stand watching soap operas. (Moi rodzice nie znoszą oglądać oper mydlanych)

W czasie przeszłym:

Podmiot (subject) + couldn’t stand + czasownik z końcówką ­–ing (verb with –ing) 

 

Oto kilka przykładów:

  • When I was younger I couldn’t stand playing tennis. (Kiedy byłem młodszy nie znosiłem grać w tenisa)
  • When I was studying, I couldn’t stand sitting in front of a computer screen. (Kiedy studiowałem nie znosiłem siedzieć przed monitorem komputera)
  • Pytania tworzone są przez inwersję (inversion), np.:
  • What can’t you stand doing at home? (Czego nie znosisz robić w domu)
  • When couldn’t she stand riding horses? (Kiedy ona nie znosiła jeździć konno)
can't stand doing sth