can't help doing something

Konstrukcja can’t help doing something (nie móc/potrafić się powstrzymać przed robieniem czegoś, nie móc się oprzeć robieniu czegoś) jest używana do wyrażenia braku możliwość lub umiejętności zapanowania nad daną czynnością. Poprawnie sformułowane zdanie z tą konstrukcją wygląda następująco:

 

Podmiot + can’t/couldn’t help + rzeczownik odczasownikowy tj. czasownik z końcówką

-ing (gerund) + reszta zdania, np.:

 

  • My Mum can’t help opening my letters. (Moja mama nie potrafi powstrzymać się przed otwieraniem moich listów)

 

  • I really can’t help eating much chocolate. (Ja naprawdę nie potrafię powstrzymać się przed jedzeniem dużych ilości czekolady)

 

  • When my brother was 10 he couldn’t help watching Scooby-Doo three times a day. (Kiedy mój brat miał 10 lat nie potrafił powstrzymać się przed obejrzeniem Scooby-Doo trzy razy dziennie)
can't help doing something