be used to

Konstrukcja to be used to (być przyzwyczajonym) służy do mówienia o tym, że coś nie jest dla mówiącego niczym nowym, i że jest już do danej rzeczy czy sytuacji przyzwyczajony. Poprawnie sformułowane zdanie z konstrukcją to be used to wygląda następująco:

Podmiot (subject) + be used to + rzeczownik/rzeczownik odczasownikowy (noun/gerund) + reszta zdania

Np.:

  • I’m used to old cars. We have always had one in our family. (Jestem przyzwyczajona do starych samochodów, u nas w rodzinie zawsze był stary samochód)
  • When I came to England I was used to driving on the left side, because before I moved to England I had lived in Australia. (Kiedy przyjechałam do Anglii byłam przyzwyczajona do jeżdżenia po lewej stronie, ponieważ zanim przeprowadziłam się do Anglii mieszkałam w Australii)

Zdania przeczące mają następujący schemat:

Podmiot (subject) +  be + not used to + rzeczownik/rzeczownik odczasownikowy (noun/gerund) + reszta zdania

Np.:

  • I’m not used to seeing my boyfriend with other girls. (Nie jestem przyzwyczajona widzieć mojego chłopaka w towarzystwie innych dziewczyn)
  • My mother is not used to a quiet home. There has always been many people. (Moja mama nie jest przyzwyczajona do cichego domu. Tam zawsze było pełno ludzi)

Pytania tworzone są przez inwersję (inversion), np.:

  • Are you used to having a little child in your house? (Czy jesteś przyzwyczajona do tego, że w twoim domu jest małe dziecko)
  • When you were studying, were you used to staying up very late. (Czy kiedy studiowałeś, byłeś przyzwyczajony do chodzenia spać bardzo późno)
be used to