be going to

Schemat tworzenia

Twierdzenia

Podmiot + odpowiednia forma czasownika to be + reszta zdania , np.:

 • They are going to play football this afternoon. (Oni zamierzają grać dziś po południu w piłkę)
 • Tom is going to open a new pizza restaurant. (Tom zamierza otworzyć nową pizzerię)
Pytania

Pytania tworzone są przez inwersję (inversion):

 • Are they going to play football this afternoon? ( Czy oni zamierzają grać dziś po południu w piłkę)
 • When is Tom going to open a new pizza restaurant. (Kiedy Tom zamierza otworzyć nową pizzerię)

Przeczenia

Podmiot + odpowiednia forma czasownika to be z not + reszta zdania

 • They aren’t going to play football this afternoon. (Oni zamierzają grać dziś po południu w piłkę)
 • Tom isn’t going to open a new pizza restaurant. (Tom zamierza otworzyć nową pizzerię)

 

Stosując w konstrukcji czasownik „to be” w czasie teraźniejszym mówiący odnosi się do przyszłości, natomiast, stosując czasownik „to be” w czasie przeszłym (was/were) mówiący odnosi się do zamiarów z przeszłości, które jednak się nie spełniły, np.:

 • Peter was going to buy a new car but he didn’t have enough money. (Peter zamierzał kupić samochód, ale nie miał wystarczająco pieniędzy.      

Konstrukcję “to be going to” stosuje się:

do mówienia o zamiarach na przyszłość, gdy decyzja dotycząca tych zamiarów została już wcześniej przemyślana,np.:
 • I’m going to visit my grandparents next weekend. (W przyszły weekend odwiedzę moich dziadków)

Użycie „to be going to” w powyższym zdaniu daje rozmówcy do zrozumienia, że mówiący zorganizował wszystko tak, że będzie mógł wtedy jechać, tzn. będzie miał wtedy np. dzień wolny w pracy i zorganizował albo przynajmniej przemyślał rodzaj transportu, itp.

Oto kilka innych przykładów:

 • Have you done you homework, yet? No, I’m going to do it after dinner. (Czy odrobiłeś juz pracę domową? Nie, odrobię ją (zamierzam ją odrobić) po kolacji.
 • The Smiths are going to travel around the world next Summer. (Państwo Smith zamierzają w przyszłe lato wybrać się na wycieczkę dookoła świata)
 • My parents are going to buy a bigger house next year. (Moi rodzice zamierzają kupić większy dom w przyszłym roku.
gdy „wszystko wokół” wskazuje na to, że konkretna sytuacja się za chwilę wydarzy, np.:
 • (A child is approaching the fire) The child is going to burn herself. (Dziecko się oparzy)

W powyższym zdaniu konstrukcja „to be going to” została użyta ponieważ mówiący widzi co się dzieje i wnioskuje, co się może wydarzyć. Skoro dziecko podchodzi do ognia to najprawdopodobniej się oparzy.

Oto kilka przykładów:

 • (There are only dark clouds in the sky). It’s going to rain. (Będzie padać)
 • (The man is going down the street and there is a hole in the pavement). The man is going to fall over. Ten człowiek się przewróci.
 • (The man standing on the ladder is swaying). He’s going to fall down. (On spadnie)

 

be going to