be due to

Konstrukcja to be due to jest jedną ze struktur służących do wyrażania przyszłości, mówiący używa jej kiedy chce powiedzieć, że coś się wydarzy, ponieważ jest to zaplanowane według jakiegoś rozkładu czy planu. Poprawnie zbudowane zdanie z konstrukcją to be due to wygląda następująco:

Podmiot (subject) + odpowiednia forma czasownika be + due to + bezokolicznik bez to (infinitive with to) + reszta zdania, np.:

  • The play is due to start at five. (Przedstawienie rozpocznie się o piątej)
  • Peter is due to arrive here in about 20 minutes. (Peter przyjedzie tu mniej więcej za 20 minut; bo takie były wcześniejsze ustalenia)
  • The plane is due to land in 15 minutes. (Samolot wyląduje za 15 minut)
be due to